Brošura

Romi u Hrvatskoj

Fotografije uslikane na Capraškim poljanama kraj Siska i u Vrtnom putu u Zagrebu poslužile su UNHCR-u za njihovu brošuru Pomoć Romima pri reguliranju pravnog statusa u Republici Hrvatskoj.