kalendar 2012

Kupnjom ovog kalendara pomoglo se izgradnji novog sirotišta u Mwinilungi u Zambiji, gdje su smještena djeca čiji su roditelji umrli od AIDS-a.